ฟรี

ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

0 คน

ชั้นอนุบาล 2 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

รวมทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นอนุบาล 2 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

รวมวันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ
# วันที่ ระดับ อ.2 ระดับ ป. 1 ระดับ ม.1 รวม
# เลขที่ ชื่อ-สกุล ชั้น แผน ประเภท วันที่สมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2565  ห้องเรียนปกติ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีการสมัครออนไลน์ ผ่าน www.nonsawan.com เมนู สมัครเรียน ม.1